Ακολουθήστε μας στο facebook Ακολουθήστε μας στο Google+Ακολουθήστε μας στο Youtube

 

 

 

Μετακομίσεις - Συσκευασίες

Μετακομίσεις


 

Οι μετακομίσεις και αποθηκεύσεις είναι η κύρια δραστηριότητα μας. 

Στην ιστοσελίδα μας Αποθηκεύσεις Platis Group, την έχουμε συγκαταλέξει στις υποστηρικτικές υπηρεσίες όσων αφορά όμως την αποθήκευση.

Ο τομέας της μετακόμισης στην Platis Group καλύπτει όλες τις υπηρεσίες μιας ολοκληρωμένης μεταγκατάστασης όπως:

  • Εξειδικευμένες συσκευασίες, με υλικά κατασκευασμένα στα προτυπά μας
  • Αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση επίπλων
  • Αποσύνδεση και επανασύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών
  • Απεγκατάσταση και εγκατάσταση κλιματιστικών.

Υλικά συσκευασίας για αποθήκευση

Callback service