Αποθηκεύσεις

Ακολουθήστε μας στο facebook Ακολουθήστε μας στο Google+Ακολουθήστε μας στο Youtube

Συνεργασίες

Insurance

 

 security

 

fire_systems

 

Αποθηκεύσεις

Η Platis Group παρέχει υπηρεσίες φύλαξης οικοσκευών, επιχειρηματικών εξοπλισμών και συναφών αγαθών σε ιδιώτες και επαγγελματίες.

Συνοπτικά η διαδικασία ανάθεσης μιας αποθήκευσης:

Αναλυτική καταγραφή των προς αποθήκευση αγαθών και σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού.

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό προσδιορίζονται τα εξής:

  • Ημερομηνία παραλαβής
  • Ημερομηνία παράδοσης (με δυνατότητα παράτασης μέσω ανανέωσης ιδ. συμφωνητικού)
  • Συμβαλλόμενοι
  • Χρονικό διάστημα αποθήκευσης
  • Υποχρεώσεις αποθηκευτή και αποθέτη (όροι αποθήκευσης)
  • Κόστος αποθήκευσης
  • Ασφαλιστική κάλυψη και ασφαλιζόμενο κεφάλαιο.

Όλα τα παραπάνω καθώς και το ακριβές κόστος των υπηρεσιών, αναλύονται κατά την αυτοψία που προηγείται πάντοτε πριν την παραλαβή μιας αποθήκευσης.

Photo Gallery

Υλικά συσκευασίας για αποθήκευση

Callback service